• +84 93.777.3030
  • +84 93.79.79.730
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo, PR

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Công chúng mục tiêu

Là 1 người hoạt động quan hệ công chúng, bạn phải nghiên cứu oàn bộ danh sách nhóm công chúng của bạn để xác định nhóm công chúng mục tiêu sao cho phù hợp với dự án cụ thể mà bạn đang thực hiện, bạn cũng phải xác định đối tượng công chúng không chỉ nằm trong danh sách ban đầu, mà cả những nhóm công chúng bên ngoài, những người trong tương lai có thể ảnh hưởng tới công việc của bạn. Một cách để cô lập đối tượng công chúng bên ngoài đó là bạn phải xác định làm thế nào để bạn có được tên, địa chỉ và số điên thoại của họ nếu như bnaj cần phải liên lạc với mỗi thành viên trong nhóm công chúng đó trực tiếp.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Nghiên cứu sơ bộ

Khi thực hiên nghiên cứu quan hệ công chúng, được chia làm 2 giai đoạn là nghiên cứu sợ bộ và nghiên cứu chính thức. Các quá trình nghiên cứu sơ bộ đều có mô hình và các bước nghiên cứu (mô hình và các bước nghiên cứu chính thức đòi hỏi khắt khe hơn và thiên về thử nghiệm). Chúng ta cần chú ý: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức là quá trình của nghiên cứu hoàn chỉnh, mỗi giai đọan nghiên cứu có giá trị riêng. Công ty có thể thực hiện từng giai đoạn tách dời cho phép ( khi các dữ liệu thông tin còn giá trị) hoặc thực hiện liên tục 2 giai đoạn. Bất kể thực hiện như thế nào, trong những chương trình nghiên cứu cụ thể phải phân bố nội dung cụ thể giũa 2 giai đoạn cho phù hợp, nghiên cứu sơ bộ thường không định hình theo 1 nguyên tắc nào nhằm tránh có sự lặp lại, kết quả của nghiên cứu sơ bộ thường được sử dụng để mô tả 1 sự vậy hiện tượng, không dùng để dự đoán.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Công chúng

Xác định và mô tả công chúng.

Trong bất kỳ tình huống quan hệ công chúng nào, dù ở cấp độ quản lý hay quan hệ công chúng hay thiết lập nên các mối quan hệ công chúng, bạn không thể bắt đầu mà không xác định đối tượng công chúng của bạn.

Mỗi thuật ngữ được hiểu theo chuyên ngành của nó, đôi khi những thuật ngữ giống nhau lại được sử dụng theo những cách khác nhau bởi những người thuộc chuyên môn đó và nghề nghiệp khác nhau. Ở đây thuật ngữ “ công chúng” có ý nghĩa cụ thể trong quan hệ công chúng, người hành nghề quan hệ công chúng cần phải hiểu thuật ngữ này để phân biệt được” công chúng” và 1 “khán giả”.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Lên kế hoạch và theo dõi

Cần sử dụng những dữ liệu thông tin nghiên cứu được để lên kế hoạch theo dõi những nội dung, vấn đề mà chương trình quan tâm. Thông thường có thể sử dụng bảng câu hỏi để so sánh nhóm công chúng của công ty với môi trường nhân khẩu chung của thị trường. Xác định những giá trị, ý nghĩa những dữ liệu của cuộc điều tra đối với công ty (nghiên cứu) và khách hàng của công ty đó.

 


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Định dạng bảng câu hỏi. Cách mà những người hỏi hay người trả lời các câu hỏi điều tra cũng ảnh hưởng đến loại câu trả lời, 1 số loại câu hỏi pha trộn các loại định dạng câu trả lời khác nhau. Các dạng đánh giá bạn có thể xem xét là: đánh giá ngữ nghĩa, đánh giá theo phép cộng cơ học, phân tích tỷ lệ và bảng câu hỏi do người trả lời thiết kế.

Máy đó phân biệt ngữ nghĩa 1 bảng câu hỏi phân biệt ngữ nghĩa giải thích cường độ bằng việc đánh giá tham số (biến thiên) nghĩa hàm ý của đối tượng và từ ngữ, 1 số nhà nghiên cứu không đồng ý, cho rằng máy phân biệt ngữ nghĩa đánh giá mức độ câu trả lời, nhưng không phải cường độ, nhưng số khác tranh luận rằng mức độ bản thân nó cũng thể hiện cường độ.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Những vấn đề thuộc công nghệ nghiên cứu.

Nguồn tài liệu, lưu trữ và khôi phục tài liệu, xác định ngân sách

*Ngân sách là vấn đề tiên quyết của nghiên cứu QHCC. Xác định ngân sách phải căn cứ vào những cơ sở sau:

- Mục đích và nội dung nghiên cứu. Chương trình nghiên cứu nhằm đạt mục đích gì? Những nội dung gì cần được nghiên cứu? và nghiên cứu tới mức độ nào? Từ những vấn đề đó có thể dự kiến được ngân sách cho những hoạt động đó.

 


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Bảng câu hỏi (tiếp)

Một lợi thế lớn của phỏng vấn trực tiếp là khả năng hiểu tốt hơn các câu hỏi. Nghiên cứu chỉ ra rằng người nghe cũng không làm ảnh hưởng tới quá trình hiểu tốt hơn nếu như có tín hiệu có thể nhìn thấy.

Máy tính là cách tốt hơn để quản lý bảng câu hỏi vì kết quả rất dễ phân loại. Nhưng khó khăn là có được địa chỉ thư điện tử chính xác cho mẫu thử. Một các khác để quản lý bảng câu hỏi đó là gửi fax, câu trả lời thường nhanh hơn và những con số đáng tin cậy hơn thư điện tử, nhưng việc phân loại sẽ khó khăn hơn, như đã đề cập trong nghiên cứu phát thanh truyền hình, điều tra qua điện thoại rất khó hoàn thành.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Người nhân thông điệp

*Công chúng nhân thức thông điệp thường mang  tính chủ quan, thậm chí khi thông tin đó không phù hợp nhưng người nhận vẫn có xu hướng sử dụng nó hoặc cái mà họ lĩnh hội để phục vụ cho nhu cầu hay mục đích tức thời của mình. Thậm chí khi nhận được thông điệp mâu thuẫn với quan điểm người nhận lúc đó thì nó không bị loại bỏ ngay nếu như nó có ích cho người nhận ở 1 phương diện nào đó. Công chúng thường có xu hướng coi thường với những thông điệp mang tính chất “thông cảm”.

 


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

*Nghiên cứu phân tích vấn đề: một vấn đề rất ít lộ diện, nó thường là ảnh hưởng hoặc kết quả của vấn đề gốc rễ, cách duy nhất để tìm được vấn đề cốt lõi cảu tình huống là mô tả rõ ràng và khẳng định về vấn đề gì đã xảy ra và chuyện gì đang xảy ra. Sau đó phải tiến hành điều tra nghiên cứu.

Khi đã xác định được vấn đề, cần diễn đạt nó trong 1 câu đơn giản. Tiếp theo là tuyên bố (nhà nghiên cứu) muốn kết quả đó như thế nào và cũng dùng 1 câu đơn giản. Trường hợp tình huống phức tạp vượt quá khả năng cũng chỉ nên diễn đạt kết quả mong muốn trong 1 câu trần thuật đơn giản.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

*Một số lưu ý trong viết thông điệp.

- Văn hóa là 1 vấn đề quan trọng, cần phải cân nhắc. Không phải các thông điệp lúc nào cũng được hiểu đầy đủ thông qua văn hóa ( văn hóa ở đây không đề cập tới ranh giới quốc gia). Các nền văn hóa có những hệ giá trị văn hóa riêng, trong đó có những giá trị giao hòa lẫn nhau và có giá trị không thay đổi. Công chúng thuộc nền văn hóa nào, nhánh văn hóa nào chụi sự chi phối của nền văn hóa, nhánh văn hóa đó. Những nghiên cưu gần đây cho thấy nền văn hóa Việt Nam có các nhánh văn hóa như Việt Mường, Tày Nùng, Mông, Thái các dân tộc Tây Nguyên, Chăm, Khơ Me.

 


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thông tin công chúng – nghiên cứu giả thuyết vấn đề

Thông tin công chúng

Phần lớn mẫu thuộc vào nhóm công chúng để sử dụng và đánh giá công chúng. Các bước thông dụng để thu thập dữ liệu bằng mẫu là điều tra chéo và nhóm điều tra công cụ thường dùng nhất là bảng câu hỏi ở dạng khác nhau.

*Các cuộc điều tra chéo. 3 loại mẫu được sử dụng rộng rãi trong các cuộc điều tra chéo: mẫu xác xuất, mẫu hạn mức, mẫu phạm vi.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

*Mục đích thông điệp phụ thuộc vào đối tượng truyền thông và hướng tới một giá trị nào đó có ý nghĩa cụ thể, không nên là một cái gì đó trìu tượng, mơ hồ.Mục đích là thỏa mãn nhu cầu cụ thể của công chúng, khi mục đích của thông điệp đã được xác định rõ ràng thì việc đưa ra động cơ và ý tưởng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Động cơ do nhu cầu quyết định. Maslow đã đưa ra trật tự nấc thang nhu cầu, đó cũng là những căn cứ để một thông điệp phải có thể đáp ứng được những nhu cầu thích hợp trong phạm vi đó.

 


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Những điểm cơ bản của nghiên cứu định lượng

Chuyên viên quan hệ công chúng phải giải quyết tốt những vấn đề cơ bản của nghiên cứu định lượng.

*Chọn mẫu: Công chúng gồm 1 nhóm người, không có điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu tất cả. Vậy là nghiên cứu sẽ thuận lợi hơn khi nghiên cứu 1 số người làm mẫu đại biểu cho cả nhóm công chúng đó.

Mẫu không cần quy mô lớn vì quy mô lớn sẽ tốn kém chi phí hơn nữa mẫu lớn cũng không cải thiện được nhiều độ chính xác của cuộc điều tra. Ngược lại nếu mẫu qúa nhỏ sẽ không đại biểu cho công chúng được. Vả lại nếu mẫu nhỏ có sai lệch giũa mẫu và đa số công chúng trong đánh giá thì sai lệch sẽ tăng theo hệ số khi quy mô mẫu tăng lên. Các nhà nghiên cứu sẽ xác định quy mô mẫu trong mối quan hệ với đa số công chúng và trong phạm vi lỗi cho phép.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Thông điệp (message)

Thông điệp là một dạng hoạt động truyền thông. Thông điệp có tính đa dạng cao,tin được truyền tới các địa chỉ chính xác. Thông điệp rất năng động, phù hợp với nhiều phương tiện truyền tin, khả năng chọn lựa tốt, thỏa mãn nhu cầu đa dạng của truyền thông của các loại hình tổ chức doanh nghiệp.

 


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Nghiên cứu định lượng

Sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng ở chỗ nghiên cứu định lượng có khả năng phán đoán cao hơn. Nghiên cứu định lượng bao gồm phân tích nội dung và nghiên cứu điều tra dựa trên số liệu thống kê mô tả và suy luận giúp cho người sử dụng rút ra những kết luận xác đáng. Có 3 phương pháp nghiên cứu định lượng như ta đã biết.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Tiếp cận thông tin đại chúng

Nguồn

Trong khi thuyết phục nguyên nhân dẫn đến thay đổi nhận thức thì các phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào thái độ và sự thay đổi của hành vi theo hướng nhất định.

Các phương tiện thông tin đại chúng chuyên biệt luôn không ngừng cung cấp thông tin vào công chúng.

 


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Nghiên cứu định tính

Nhiều người quan tâm đến nghiên cứu định tính và thành thạo với nghiên cứu định tính, bởi vì họ luôn nghi ngờ các số liệu thống kê và cảm thấy con số bỏ qua yếu tố con người.

Không thể phủ nhận những con số thống kê có thể làm thay đổi sự thực theo mục tiêu nào đó của 1 nhóm người cùng có lợi.

Nhiều nghiên cứu chính thức được phân loại thành định lượng và định tính, ba kĩ thuật được chọn trong định tính là: ghi chép phỏng vấn chiều sâu và phỏng vấn nhóm tập trung.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
*Sự tác động của lãnh đạo đối với sự thay đổi ý kiến. Các lãnh đạo quan trọng có khả năng tập hợp ý kiến. Có ít nhất 3 nhóm lãnh đạo khác nhau:

- Các thuyết khách, người cống hiến bản thân mình cho sự nghiệp cao cả.

- Nhà lãnh đạo tư tưởng, chỉ đạo về tư tưởng cho phương tiện thông tin đại chúng chúng như các cá nhân trong toàn xã hội.

 


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Rủi ro và trách nhiệm

Hiệu lực của nguồn tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu sở bộ luôn là vấn đề quan trọng, nó tác động và chi phối chu trình nghiên cứu kép kín.Nghiên cứu được bắt đầu giống như nghiên cứu hàng ngày, để hỗ trợ cho quan hệ công chúng, tiếp đến là chỉnh sửa giả thuyết, tìm thêm sự kiện và đánh giá phương pháp. Tiếp tới là theo dõi đánh giá chương trình đang diễn ra, đánh giá cuối cùng của kế hoạch QHCC, kế hoạch này cung cấp thông tin giúp cho việc hoạch định trong tương lai.


Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 *Cảm xúc và thuyết phục.

 Tiếp nhận và phản ứng đối với thay đổi công luận cảu nhà nước được thể hiện trong luật pháp, chính sách thuế, luật dân sự và các chính sách xã hội khác. Nhìn chung công luận là sự phản ứng tình cảm đối với các sự kiện và thông tin. Khi nghiên cứu điều khiển phản ứng tình cảm các nhà nghiên cứu đã đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản là: (1) sự kiện chắc chắn ảnh hưởng tới ý kiến; (2) mong muốn hành động và  phản ứng bình thường; (3) phải chú trọng tới sở thích cá nhân khi liên kết mọi người; (4) tìm ra người lãnh đạo tương đối nghiêm túc; (5) không dễ dàng đạt được đến sự tin cậy.

 


Liên hệ Tổ Chức Sự Kiện

  • Trụ sở chính : Số 4 Tường Vi, KDC Lovera Park, Phong Phú, Bình Chánh
  • Điện thoại : 08 - 37.160.179  Fax : 08 - 37.160.180
  • Email : lienhe@tochucsukien.com
  • Kho hàng chính : Số 58/24 Thạnh Xuân 22, Thạnh Xuân, Quận 12
  • Kho hàng 2 : Tạ Quang Bửu - Quận 8 - Tp. HCM

Royal Event

Quý khách hàng cần tư vấn tổ chức sự kiện ?
Quý khách hàng cần các giải pháp tốt nhất để thực hiện việc tổ chức sự kiện ?
Quý khách hàng cần tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp mình ?
Quý khách hàng cần một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp ?

Hãy gọi ngay cho chúng tôi : 093.777.3030
Công ty tổ chức sự kiện Hoàng Gia

© 2021 Royal Event. All Rights Reserved.