• +84 93.777.3030
  • +84 93.79.79.730
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nghiên Cứu Quan Hệ Công Chúng - P3

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Nghiên cứu sơ bộ

Khi thực hiên nghiên cứu quan hệ công chúng, được chia làm 2 giai đoạn là nghiên cứu sợ bộ và nghiên cứu chính thức. Các quá trình nghiên cứu sơ bộ đều có mô hình và các bước nghiên cứu (mô hình và các bước nghiên cứu chính thức đòi hỏi khắt khe hơn và thiên về thử nghiệm). Chúng ta cần chú ý: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức là quá trình của nghiên cứu hoàn chỉnh, mỗi giai đọan nghiên cứu có giá trị riêng. Công ty có thể thực hiện từng giai đoạn tách dời cho phép ( khi các dữ liệu thông tin còn giá trị) hoặc thực hiện liên tục 2 giai đoạn. Bất kể thực hiện như thế nào, trong những chương trình nghiên cứu cụ thể phải phân bố nội dung cụ thể giũa 2 giai đoạn cho phù hợp, nghiên cứu sơ bộ thường không định hình theo 1 nguyên tắc nào nhằm tránh có sự lặp lại, kết quả của nghiên cứu sơ bộ thường được sử dụng để mô tả 1 sự vậy hiện tượng, không dùng để dự đoán.

 

Lên kế hoạch và chọn phương pháp kĩ thuật

Dù là nghiên cứu sơ bộ vẫn yêu cầu phải có kế hoạch nghiên cứu. Kế hoạch phải chính xác, chi tiết tới từng công việc, tới hoạt động của từng người với thời gian và địa điểm cụ thể.

*Lập kế hoạch phải xác định rõ mục đích yêu cấu nội dung nghiên cứu, xác định đối tượng công chúng nghiên cứu này và quy định thực hiện công cụ nghiên cứu. Kế hoạch phải nêu được những mục tiêu phải thực hiện, những dữ liệu cần thu nhập, nguồn lực huy động cho chương trình nghiên cứu. Một nội dung cũng rất quan trọng nữa là tổ chức quản lý và điều hành chương trình nghiên cứu. Vấn đề này có thể quyết định sự thành công hay thất bại của chương trình nghiên cứu. vì thế đòi hỏi công ty phải có kế hoạch chi tiết về nội dung này và đây là bộ phận kế hoạch quan trọng của kế hoạch nghiên cứu sơ bộ.

*Chọn phương pháp kỹ thuật. trong số nhũng kỹ thuật được sử dụng nghiên cứu sơ bộ là các phương pháp nghiên cứu bí mật, kiểm tra và nghiên cứu các phương tiện truyền thông, phân tích báo chí…

 - Phương pháp nghiên cứu bí mật: Nghiên cứu sơ bộ thường sử dụng phương pháp bí mật để thu nhập thông tin. Những phương pháp này cho phép các nhà nghiên cứu tập trung nghiên cứu ai đó hoặc 1 hiện tượng nào đó đối tượng không bị quấy rầy và can thiệp vào. Các thực hiện ngiên cứu thường bao gồm kĩ thuật này. Phương pháp bí mật cung cấp cho người nghiên cứu 1 khái niêm chung về hiện tượng sự vật nghiên cứu (đối tượng nghiên cứu trực tiếp), chưa cụ thể chi tiết.

 - Kiểm tra truyền thông và nghiên cứu phương tiện tryền thông. Nghiên cứu sơ bộ cũng sử dụng rộng rãi kiểm tra ý kiến và kiểm tra truyên thông. Các bước kiểm tra của 2 loại kiểm tra, là thống nhất, kiểm tra ý kiến có thể mang tính xã hội, kinh tế và chính trị. Một số kiểm tra quan điểm sử dụng nghiên cứu điều tra. Rất nhiều kiểm tra tập trung vào dữ liệu mang tính quan sát ví dụ như chỉ số kinh tế, xu hướng gì đang diễn ra và giải thích báo cáo thực nghiệm.

Kiểm tra truyền thông cho một công ty bao gồm tìm ra quan điểm khác nhau về công ty trong mọi tầng lớp công chúng để nâng cao quan điểm, năng lực, nhờ đó công chúng có thể xây dựng ý kiến giống nhau về những vấn đề công ty phải làm và nên làm. Kiểm tra truyền thông đang cố gắng đánh giá phản ứng của công chúng đối với những cố gắng truyền thông của công ty. Kiểm tra ý kiểm và kiểm tra truyền thông có thể thực hiện cùng với công chúng bên trong hoặc bên ngoài công ty.

Hơn nữa cả 2 kiểm tra này được sử dụng để làm cơ sở xây dựng những tiêu chuẩn và căn cứ để so sánh phân tích đánh giá trong quá trình thực hiện chiến dịch truyền thông.

 - Phân tích báo cáo cũng là công cụ nghiên cứu thường được sủ dụng. Các bài viết trên báo in, báo hình, báo nói đều được tập hợp lại và được phân tích đánh giá chất lượng, số lượng của phóng sự. Phân tích đánh giá khán giả, phương tiện truyền thông bản tin và tần số hỏng. Uy tín của báo chí hoặc đài phát thanh truyền hình cũng được tính đến để tăng sự quan trọng của của báo chí đối với công chúng.

Nguồn: "Tochucsukien.com" - tác giả: "Lưu Văn Nghiêm"


Liên hệ Tổ Chức Sự Kiện

  • Trụ sở chính : 58/27 Hà Huy Giáp - Phường Thạnh Lộc - Quận 12 - Tp. HCM
  • Điện thoại : 08 - 37.160.179  Fax : 08 - 37.160.180
  • Email : lienhe@tochucsukien.com
  • Kho hàng chính : Đường số 2 - Quận Gò Vấp - Tp. HCM
  • Kho hàng 2 : Tạ Quang Bửu - Quận 8 - Tp. HCM

Royal Event

Quý khách hàng cần tư vấn tổ chức sự kiện ?
Quý khách hàng cần các giải pháp tốt nhất để thực hiện việc tổ chức sự kiện ?
Quý khách hàng cần tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp mình ?
Quý khách hàng cần một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp ?

Hãy gọi ngay cho chúng tôi : 093.777.3030
Công ty tổ chức sự kiện Hoàng Gia

© 2021 Royal Event. All Rights Reserved.