• +84 93.777.3030
 • +84 93.79.79.730
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo, PR

Gameshow tổ chức team building : Beengo

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Gameshow tổ chức team building : BeengoMục đích
- Giúp mọi người nhận thức được mối quan hệ giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu tập thể.
- Giúp các thành viên xây dựng ý thức hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Thông tin chung

- Không gian : trong phòng.
- Thời gian thực hiện bài tập : 20 phút.
- Số lượng : 4 người/đội.

Mục đích
 • Giúp mọi người nhận thức được mối quan hệ giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu tập thể.
 • Giúp các thành viên xây dựng ý thức hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Thông tin chung
 • Không gian : trong phòng.
 • Thời gian thực hiện bài tập : 20 phút.
 • Số lượng : 4 người/đội.

Dụng cụ

 • Giấy đã kẻ sẵn bảng Beengo : 1 bảng 3x3 ô vuông.
 • Bút.
 • Bảng phép tính và đáp án (dành cho người hướng dẫn)

Luật chơi

 • Bảng Beengo là 1 ô vuông to gồm 9 ô vuông nhỏ(3x3),mỗi ô chỉ được điểm 1 số bất kỳ từ 1 đến 50.
 • Người hướng dẫn sẽ đặt câu hỏi là các phép tính cộng ,trừ (hoặc có cả nhân chia) có kết qủa nằm trong khoảng 1 đến 50.
 • Thành viên chỉ được phép hô đáp án nếu số đó có trong bảng Beengo của mình.
 • Người đọc đúng kết quả nhanh nhất sẽ được khoanh tròn vai\ò con số có trong bảng Beengo của mình.
 • Khi bạn có một hàng ngang hoặc một cột dọc hoặc một đường chéo được khoanh tòn trong bảng Beengo của mình thì bạn sẽ đạt được Beengo.
 • Khi một người trong đội đạt được Beengo, và người đó có thể hô Beengo và rời khỏi đội để đến vị trí dành cho người đã đạt được Beengo (vị tí này được quy định trước).
 • Đội nào có 3 người đạt được Beengo đầu tiên là đội chiến thắng.

Quy trình

 • Mô tả bối cảnh chung của bài tập.
 • Phổ biến luật chơi.
 • Yêu cầu người chơi điền số vào bảng Beengo của mình.
 • Thực hiện bài tập.
 • Phân tích và út a bài học.

Phân tích

Chia sẻ cảm nhận

 • Cảm nhận của bạn sau khi hoàn thành bài tập ?
 • Bạn có cảm giác gì khi là người đầu tiên đạt được Beengo ?

Mục tiêu cá nhân và mục tiêu tập thể

 • Khi hoàn thành Beengo, hô Beengo và rời khỏi đội, cảm xúc và suy nghĩ của bạn như thế nào khi quan sát những người còn lại đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ?
 • Bạn có suy nghĩ gì khi bạn là người đầu tiên đạt được Beengo nhưng đội bạn không phải là đội giành chiến thắng ?
 • Suy nghĩ của bạn như thế nào về việc đạt được Beengo và đội giành chiến thắng ?

Trong bài tập này, đạt được Beengo giống như việc đạt được mục tiêu và nhiệm vụ cá nhân. Còn đội giành chiến thắng là mục tiêu chung của tập thể. Đôi khi chúng ta quá tập tung vào nhiệm vụ riêng của cá nhân mà quên không hỗ tợ đồng đội vì mục tiêu chung. Mục tiêu của tập thể chỉ hoàn thành tốt nhất khi mỗi cá nhân quan tâm đến mục tiêu tập thể, nhưng vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Quan tâm và hỗ trợ

 • Khi những người đầu tiên trong đội đạt được Beengo và ra đi, các thành viên còn lại trong đội gặp khó khăn gì ?
 • Bạn có nghĩ về việc sau khi hoàn thành bảng Beengo  nạ khôn hô Beengo và ngay lập tức phải rời khỏi đội mà chủ động ở lại để giúp đỡ các thành viên khác trong đội chưa hoàn thành bảng Beengo? Nếu bạn ở lại,bạn sẽ hỗ trợ đồng đội của mình như thế nào ?
 • Khi có thành viên trong đội gặp khó khăn với các phép tính, các bạn đã quan tâm như thế nào đến thành viên đó ?

Khi làm việc trong cùng một đội, không phải lúc nào tất cả các thành viên trong đội cũng đều có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà sẽ có những thành viên gặp phải một số khó khăn nhất định. Trong bài tập này, sẽ có những thành viên nhẩm tính chậm hơn. Những lúc âý các thành viên của đội cần phải biết quan tâm, chủ động hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để mọi người đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Từ đó, mục tiêu chung của cả đội sẽ nhanh chóng được hoàn thành.

Dụng cụ đính kèm: ( các trang  sau photo ra để sử dụng)

   BẢNG BEENGO

Tên …………………………………                                      tên……………………………..                                       

                            

 

BẢNG PHÉP TÍNH DÀNH CHO BEENGO

  23 - 10 = 13
  4 x 4 = 16
  26 - 19 = 7
  3 x 13 = 39
  57 - 11 = 46
  2 + 10 = 12
  20 + 11 = 31
  73 - 23 = 50
  3 x 7 = 21
  4 + 6 = 10
  105 : 3 = 35
  45 - 22 = 23
  31 - 12 = 9
  2 x 2 = 4
  104 : 26 = 4
  94 : 2 = 47
  111 : 3 = 37
  28 : 2 = 14
  20 - 12 = 8
  2 x 5 = 10
  72 : 2 = 36
  33 - 29 = 4
  78 : 2 = 39
  1 x 41 = 41
  5 x 5 = 25
  99 - 63 = 36
  21 + 25 = 46
   79 - 36 = 43
   50 : 2 = 25
   88 - 46 = 42
   1 x 13 = 13
   1 x 43 = 43
   4 x 11 = 44
   132 : 4 = 34
   1 x 29 = 29
   48 : 2 = 24
   33 - 2 = 31
   50 - 5 = 45
   121 : 11 = 11
   49 : 7 = 7
   77 - 45 = 32
   1 x 1 = 1
   75 - 27 = 48
   155 : 3 = 31
   31 - 6 = 25
   7 x 7 = 49
   2 x 23 = 46
   2 + 3 = 5
   54 : 3 = 18
   1 x 17 = 17
   5 x 6 = 30
   7 + 8 = 15
   240 : 5 = 48
   3 + 3 = 6
    77 - 50 = 27
    1 x 2 = 2
    4 x 8 = 32
    11 + 15 = 26
    2 + 18 = 20
    22 - 16 = 6
    6 x 8 = 48
    49 - 5 = 44
    26 + 15 = 41
    27 : 3 = 9
    4 + 7 = 11
    12 + 13 = 25
    4 + 5 = 9
    14 + 16 = 30
    75 : 5 = 15
    1000 : 125 = 8
    92 : 2 = 46
    17 + 11 = 28
    33 - 13 = 20
    4 x 6 = 24
    64 : 2 = 32
    27 : 9 = 3
    33 + 15 = 48
    2 x 11 = 22
    9 + 13 = 22
    120 : 3 = 40
    76 : 4 = 19
     48 : 3 = 16
     33 - 22 = 11
     1 x 5 = 5
     24 : 12 = 2
     99 - 52 = 47
     11 + 35 = 46
     30 - 6 = 24
     4 x 5 = 20
     5 x 9 = 45
     210 : 5 = 42
     86 : 2 = 43
     49 - 34 = 14
     132 : 3 = 44
     6 + 15 = 21
     1 x 37 = 37
     22 - 19 = 3
     22 + 22 = 44
     91 - 56 = 35
     12 + 22 = 34
     4 x 10 = 40
     2 x 3 = 6
     100 - 72 = 28
     24 : 2 = 12
     14 + 23 = 37
     5 + 12 = 17
     27 + 11 = 38
     28 - 16 = 12
      12 + 20 = 32
      16 - 14 = 2
      3 x 9 = 27
      100 : 5 = 20
      4 x 7 = 28
      20 - 5 = 15
      97 - 56 = 41
      77 - 59 = 18
      1 x 23 = 23
      32 - 21 = 22
      123 : 3 = 41
      15 + 27 = 42
      125 : 25 = 5
      13 + 27 = 40
      96 : 16 = 6
      3 x 11 = 33
      1 + 26 = 27
      108 - 79 = 29
      54 - 15 = 39
      10 x 5 = 50
      21 - 11 = 10
      88 : 4 = 22
      13 + 16 = 29
      3 x 6 = 18
      100 : 10 = 10
      15 + 20 = 35
      106 - 72 = 34
       78 : 3 = 26
       0 + 1 = 1
       40 - 2 = 38
       19 + 24 = 43
       2 x 6 = 12
       2 x 4 = 8
       3 + 5 = 8
       54 : 2 = 27
       23 + 1 = 24
       9 x 4 = 36
       13 x 2 = 26
       21 + 12 = 33
       152 : 4 = 38
       20 - 4 = 16
       3 + 13 = 16
       2 x 7 = 14
       39 + 8 = 47
       140 : 5 = 28
       63 : 3 = 21
       6 + 7 = 13
       3 x 3 = 9
       10 + 40 = 50
       34 - 15 = 19
       1 + 1 = 2
       2 + 2 = 4
       57 - 17 = 40
       2 x 17 = 34

        


        Liên hệ Tổ Chức Sự Kiện

        • Trụ sở chính : Số 4 Tường Vi, KDC Lovera Park, Phong Phú, Bình Chánh
        • Điện thoại : 08 - 37.160.179  Fax : 08 - 37.160.180
        • Email : lienhe@tochucsukien.com
        • Kho hàng chính : Số 58/24 Thạnh Xuân 22, Thạnh Xuân, Quận 12
        • Kho hàng 2 : Tạ Quang Bửu - Quận 8 - Tp. HCM

        Royal Event

        Quý khách hàng cần tư vấn tổ chức sự kiện ?
        Quý khách hàng cần các giải pháp tốt nhất để thực hiện việc tổ chức sự kiện ?
        Quý khách hàng cần tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp mình ?
        Quý khách hàng cần một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp ?

        Hãy gọi ngay cho chúng tôi : 093.777.3030
        Công ty tổ chức sự kiện Hoàng Gia

        © 2023 Royal Event. All Rights Reserved.